Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA A DÉLKA

Zeměpisná šířka (žlutě) je úhel, který svírá normála (přímka kolmá k tečně zemského povrchu) procházející daným místem s rovinou rovníku. Pohybuje se v rozmezí od 0° do 90“ na sever a na jih od rovníku (severní zeměpisná šířka, jižní zeměpisná šířka). Na rovnoběžkách, kružnicích rovnoběžných s rovníkem, leží místa se stejnou zeměpisnou šířkou.

Zeměpisná délka (modře) je úhel, který svírá rovina kružnice procházející daným místem a oběma póly (tzv. poledník) s rovinou nultého, tzv. greenwichského poledníku. Pohybuje se v rozmezí od 0“ do 180° západně a východně od nultého poledníku (západní zeměpisná délka, východní zeměpisná délka).

zeměpisná šířka a délka