Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

PŘEHLED NĚKTERÝCH NEROSTŮ

Jméno Chemický název Chemický vzorec
ametystoxid křemičitýSiO2
amfibol křemičitan prvků Mg, Ca, Fe, Na, AI, Ti aj.
antimonitsulfid antimonitýSb2S3
aragonituhličitan vápenatýCaCO3
argentitsulfid stříbrnýAg2S
arsenopyritsulfidoarsenid železaFeAsS
auripigmentsulfid arsenitýAs2S3
azbest (osinek)horečnaté křemičitany
barytsíran barnatýBaSO4
bauxithydroxid hlinitýAl(OH)3
burel (pyrolusit)oxid manganičitýMnO2
cínovec (kasiterit)oxid cíničitýSnO2
dolomituhličitan hořečnatovápenatýCaCO3·MgCO3
galenitsulfid olovnatýPbS
granát českýkřemičitan hlinitohořečnatýMg3Al2(SiO4)3
hadec (serpentin)křemičitan hořečnato-železnatýH4(MgFe)2SiO9
hnědel (limonit)hydroxid železitýFe(OH)3
hořká sůl (epsomit)síran hořečnatýMgSO4
chalcedonoxid křemičitýSiO2
chalkopyritpodvojný sulfid železa a mědiCuFeS2
kalomelchlorid rtuťnýHg2Cl2
kazivec (fluorit)fluorid vápenatýCaF2
korundoxid hlinitýAl2O3
krevel (hematit)oxid železitýFe2O3
křemenoxid křemičitýSiO2
kupritoxid měďnýCu2O
magnezituhličitan hořečnatýMgCO3
malachitzásaditý uhličitan měďnatýCuCO3·Cu(OH)2
markazitdisulfid železaFeS2
mastekzásaditý křemičitan hořečnatý3 MgO·4 SiO2·H2O
molybdenitsulfid molybdenuMoS3
nikelinarsenid nikelnatýNiAs
ortoklas (živec)křemičitan hlinitodraselnýKAlSi3O8
pyrargyritsulfid amonitostřfbrný3 Ag2S·Sb2S3
pyritdisulfid železaFeS2
rumělka (cinabarit)sulfid rtufnatýHgS
sfaleritsulfid zinečnatýZnS
sůl kamenná (kuchyňská)chlorid sodnýNaCl
sylvínchlorid draselnýKCI
vápenec (kalcit)uhličitan vápenatýCaCO3
záhnědaoxid křemičitýSiO2