Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

(Rozum do kapsy)

SYSTEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ROSTLINNÉ ŘÍŠE

nižší rostliny   baktérie
sinice
bičíkovci
  řasy zelené stejnobrvky
snoubivky
parožnatky
    rozsivky
řasy hnědé (chaluhy)
řasy červené (ruduchy)
slizovky
 
  houby nižší
vyšší
lišejníky
vyšší rostliny mechorosty jatrovky
hlevíky
mechy
  kapraďorosty plavuně
přesličky
kapradiny
  nahosemenné cykasy
lianovce
jinany
jehličnany
  krytosemenné dvouděložné
jednoděložné

SYSTEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE

Podříše prvoci  
kmen třídy
bičíkovci zlativky
skrytěnky
obměnky
krásnoočka
kořenonožci hlenky
měňavky
dírkonošci
mřížovci
výtrusovci hromadínky
kokcidie
krvinkovky
svalovky
opalinky
obrvenky nálevníci
rournatky
podříše mnohobuněční
kmen 
morulovci 
výtrusenky hmyzomorky
rybomorky
houby vápenatí
křemití
rohovití
žahavci polypovci
medúzovci
korálnatci
žebernatci žebematky
ploštěnci ploštěnky
motolice
tasemnice
mechovnatci 
pásnice
hlísti vířníci
hlístice
strunovci
vrtejši
hlavatci  
měkkýši štítkonošci
plži
kelnatky
mlži
hlavonožci
sumýšovci  
rypohlavci
kroužkovci mnohoštětinatci
opaskovci
drápkovci  
želvušky
jazyčnatky
členovci
          podkmen
trojlaločnatí trilobiti
hrotnatci
 
klepítkatci pavoukova
žabernatci korýši
vzdušnicovci stonoženky
drobnušky
mnohonožky
stonožky
hmyz
chapadlovci chapadlovky
mechovci
ramenonožci
polostrunatci žaludovci
ostnokožci lilijice
hvězdýši
ježovky
sumýši
ploutvenky 
strunatci
  podkmen
pláštěnci
bezlebeční
obratlovci kruhoústí
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci

Systematické dělení kruhoústých

(V současnosti žije asi 50 druhů)

Třída Řád
kruhoústí mihule
sliznatky

Systematické dělení paryb

(V současnosti žije asi 575 druhů)

Třída Podtřída Řád
paryby příčnoústí žraloci
rejnoci
chiméry

Systematické dělení ryb

(V současnosti žije asi 18 000 druhů)

Podtřída Nadřád Řád
dvojdyšní jednoplicní
dvouplicní
lalokoploutví
paprskoploutví mnohoploutví
chrupavčití jeseteři
mnohokostnatí kostlíni
kaprouni
kostnatí bezostní
máloostní
ďasové
hrdloploutví
holobřiší
gavúni
volnoostní
lalůčkožábří
ropušnice
ostnoploutví
platýsi
čtverzubci

Systematické dělení obojživelníků

(V současnosti žije asi 2 000 druhů)

Třída Podtřída Řád
obojživelníci bezocasí žáby
beznozí červoři
ocasatí mloci

Systematické dělení plazů

(V současnosti žije asi 5 500 druhů)

Třída Řád Podřád
plazi želvy
krokodýlové
haterie
šupinatí ještěři
hadi

Systematické dělení ptáků

(V současnosti žije asi 8 600 druhů)

Třída Nadřád Řád
ptáci běžci pštrosi
nanduové
tinamy
kazuáři
kiviové
letci tučňáci
trubkonosí
potáplice
potápky
veslonozí
brodiví
plameňáci
vrubozobí
dravci
hrabaví
krátkokřídlí
dlouhokřídlí
měkkozobí
papoušci
kukačky
sovy
lelkové
svišťouni
srostloprstí
šplhavci
pěvci

Systematické dělení savců

(V současnosti žije asi 4 000 druhů)

Podtřída Řád Podřád
vejcorodí ptakořitní
živorodí     vačnatí vačnatci
placentálové hmyzožravci
letuchy
letouni kaloni
netopýři
taný
primáti poloopice
vyšší primáti
chudozubí
luskouni
hlodavci veverkovci
myšovci
dikobrazovci
morčatovci
hrabáči (takarové)  
šelmy pozemní šelmy
ploutvonožci
zajíci 
chobotnatci
damani
sirény (ochechule)
lichokopytníci
sudokopytníci nepřežvýkavci
mozolnatá
přežvýkavci
kytovci kosticovci (velryby)
ozubení (delfíni)

SYSTEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ OBRATLOVCŮ

systematické uspořádání obratlovců