Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

OBVODY A OBSAHY

Obvod označujeme písmenem o, obsah písmenem S. Označení prvků jednotlivých geometrických útvarů je zřejmé z připojených nákresů.

Čtverec:

o = 4a     S= a2     S = 1 u2
2

u = a√2 ≐ 1,414a

a = 2 u ≐ 0,707u
2

Čtverec

Obdélník:

o = 2(a + b)       S = ab

Obdélník

Kosočtverec:

o = 4a       S = av      S = 1 u1u2
2
Kosočtverec

Rovnoběžník:

Rovnoběžník vzorec

Rovnoběžník

Trojúhelník:

o = a + b + c      S = 1 av
2
S = 1 r(a + b + c)
2

Trojúhelník

S = abc
4R

S = √s(s –a) (s – b) (s – c)

s = 1 (a + b+ c)
2

R - poloměr kružnice opsané

r - poloměr kružnice vepsané

Trojúhelník pravoúhlý:

s = 1 ab
2

Trojúhelník pravoúhlý

Pythagorova věta

a2 + b2 = c2

Pythagorova věta

Euklidovy věty

v2 = cacb      a2 = cac      b2 = cbc

Trojúhelník rovnostranný:

S = a2 3 ≐0,433a2
4

S ≐ 0,577v2

v ≐ 0,866a

a ≐ 1,155v

Trojúhelník rovnostranný

Lichoběžník:

o = a + b + c + d

Lichoběžník

S = 1 (a + b)v
2
S = mv        m = 1 (a + b)
2

m — střední příčka

Pravidelný mnohoúhelník:

o = na

S = 1 nar
2

Pravidelný mnohoúhelník

Pravidelný mnohoúhelník

n – počet stran

r – poloměr kružnice vepsané

R – poloměr kružnice opsané

Kružnice, kruh:

o = 2πr      o = πd      o = 2√πS

S = πr2     S = πd2      S = od
4 4

Kružnice, kruh

π ≐ 3,141592 . . .

r = o ≐ 0,159o

Kružnice, kruh

Mezikruží:

S = π(R2 – r2)      S = 2πρσ

ρ = R + r      σ = R – r
2

Mezikruží