Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ORGANICKÁ CHEMIE

Organická chemie

Organická chemie se zabývá sloučeninami uhlíku (CIV) a jejich přeměnami. V organických sloučeninách bývá kromě uhlíku ještě vodík, často kyslík a někdy dusík, síra, fosfor a jiné prvky.

Dosud známe přes pět miliónů organických sloučenin. Většinou byly připraveny v laboratořích.

Ohromné množství organických sloučenin lze vysvětlit schopností uhlíku tvořit s jinými atomy uhlíku řetězce.

V přírodě vznikají organické sloučeniny v orgánech rostlin a živočichů. Základní roStlinný chemický proces, jímž vzniká organická sloučenina, je fotosyntéza (fotosyntetická asimilace). Rostliny přijímají ze vzduchu CO2 a z půdy H2O. Působením sluneční energie a zeleného listového barviva, chlorofylu, vzniká z CO2 a z H2O glukosa (cukr).

6 CO2 + 6 H2O + sluneční energie

chlorofyl  C6H12O6 + 6 O2
katalyzátor