Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

PŘEHLED NĚKTERÝCH TECHNICKÝCH LÁTEK

Technický název Chemický název Chemický vzorec
Aceton dimethylketon CH3COCH3
Anilin fenylamin C6H5NH2
Běloba zinková oxid zinečnatý ZnO
Borax tetraboritan sodný Na2B4O7 · 10 H2O
Cyankáli kyanid draselný KCN
Červená krevní sůl hexakyanoželezitan draselný K3Fe(CN)6
Éter diethylether C2H5OC2H5
Formalin formaldehyd HCHO
Glauberova sůl síran sodný Na2SO4 · 10 H2O
Glycerin propantriol CHOH(Ch2OH)2
Hypermangan manganistan draselný KMnO4
Kamenec hlinitodraselný síran hlinitodraselný KAl(SO4)2 · 12 H2O
Karbid karbid vápníku CaC2
Karbolové vápno fenolát vápenatý (C6H5O)2Ca
Karborundum karbid křemíku SiC
Klejt oxid olovnatý PbO
Ledek obecný (salnitr) dusičnan draselný KNO3
Líh ethylalkohol C2H5OH
Líh dřevný methylalkohol CH3OH
Magnézie pálená oxid hořečnatý MgO
Minium (suřík) ortoolovičitan olovnatý Pb3O4
Modř berlínská hexakyanoželeznatan železnatý Fe4[Fe(CN)6]3
Potaš uhličitan draselný K2CO3
Sádra síran vápenatý CaSO4
Salmiak chlorid amonný NH4Cl
Skalice bílá síran zinečnatý ZnSO4 · 7 H2O
Skalice modrá síran měďnatý CuSO4 · 5 H20
Skalice zelená síran železnatý FeSO4 · 7 H2O
Soda uhličitan sodný Na2CO3 · 10 H2O
Soda jedlá hydrogenuhličitan sodný NaHCO3
Tritol trinitrotoluen CH3C6H2(NO2)3
Vápno hydroxid vápenatý Ca(OH)2
Žlutá krevní sůl hexakyanoželeznatan draselný K4Fe(CN)6 · 3 H2O