Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ROZDĚLENÍ CHEMIE

Chemie

Chemie zkoumá látky a vysvětluje jevy, při nichž se látky ve své podstatě mění (hoření, rezavění, kvašení atd.). Chemickým změnám látek říkáme reakce. V reakcích vznikají nové látky nových vlastností.

  1. Chemie anorganická (neústrojná) zkoumá prvky a jejich sloučeniny, s výjimkou složitějších sloučenin uhlíku.

  2. Chemie organická (ústrojná) zkoumá sloučeniny uhlíku, ať přirozené, nebo připravené uměle.

  3. Chemie fyzikální zkoumá chemické děje z hlediska fyzikálních zákonitostí (například elektrochemie, fotochemie apod.).

  4. Biochemie zkoumá děje v živé hmotě (trávení, asimilace apod.).