Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

PŘÍLETY A ODLETY STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ

Jméno ptákaPříletOdlet
bělořit šedýIVIX
budníček lesníIVIX
bukač velkýIll-IVIX-X
čáp bílýIII-IVIX-X
čejka chocholatáIII-IVIX-X
červenka obecnáIIIIX-X
drozd zpěvnýIIIIX-X
drozd kvíčalaIII-IVIX-X
dudek chocholatýIVVIII
holub doupňákIIIX
holub hřivnáčIIIX
husa polníII-IIIVIII-IX
chřástal vodníIII-IVVIII-IX
jiřička obecnáIV-VVIII-IX
kachna divokáIIIX-XI
konipas bílýIII-IVIX-X
knitihlav obecnýIVVIII-IX
křepelka polníVIX
kukačka obecnáIV-VVIII
lejsek šedýVVIII-IX
lelek lesníIV-VVIII-IX
linduška lesníIII-VX-XI
lyska černáIIIX-XI
mandelík hajníVVIII-IX
ostříž lesníIV-VIX
pěnice pokřovníIVIX-X
pěnice vlašskáIVVIII
pěnkava obecnáIIIX
racek chechtavýIIIVIII-IX
rákosník obecnýIV-VVIII-IX
rehek domácíIIIX
rehek zahradníIVIX
rorýs obecnýIV-VVIII-IX
sedmihlásek hajníVVIII
skřivan polníII-IIIX-XI
slavík obecnýIV-VVIII-IX
slípka zelenonoháIIIX-XI
sluka lesnílIIIX
špaček obecnýII-IIIX-XI
ťuhýk obecnýV-VIIX
vlaštovka obecnáIVVIII-IX
vlha pestráVVIII-IX
volavka popelaváIII-IVVIII-IX
zvonohlík zahradníIII-IVIX-X
žluva hajníVVIII