Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ ZÁKONY

Zákon o zachování hmoty: Součet hmotností látek před reakcí se rovná součtu hmotností látek po reakci.

Chemii dal vědecký základ. Říká, že nic nelze stvořit z ničeho, že nic nelze ani zničit.

Při každé chemické reakci je počet atomů před reakcí a po reakci stejný

2 H2 + O2 2 H2O

Zákon stálých poměrů slučovacích: Prvky se slučují na sloučeniny ve stálých hmotnostních poměrech.

V CuO, CO, CO2 je slučovací poměr vyjádřen atomovými hmotnostmi:

Cu : O = 64 : 16 (4 : 1)
C : O = 12 : 16 (3 : 4)
C : O2 = 12 : 32 (3 : 8)

Zákon násobných poměrů slučovacích: Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, jsou hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého, v poměru malých a celých čísel.

v CuO: Cu : 0 = 64 : 16
v Cu2O:     Cu2O : O = 128 : 16
neboli

Cu : Cu2 = 64 : 128 = 1 : 2

v SO2: S : O2 = 32 : 32
v SO3: S : O3 = 32 : 48
neboli O2 : O3 = 32 : 48 = 2 : 3

Zákon stálých poměrů objemových (týká se jen plynů): Objemy plynných látek jsou při chemických reakcích v poměru malých celých čísel. Mol každé plynné látky zaujímá při teplotě 0 °C a při tlaku 101 325 Pa objem přibližně 22,4 litru.

H2 + Cl2 2 HCl

Objem: 22,4 l + 22,4 l = 2 · 22,4 l

1 objem + 1 objem se sloučí na 2 objemy (poměr je 1:1:2).