Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

POVRCHY A OBJEMY

Povrch označujeme písmenem P, objem písmenem V, obsah podstavy písmenem S a obsah pláště písmenem Q. Označení prvků jednotlivých geometrických útvarů je zřejmé z připojených nákresů.

Krychle:

P = 6a2      V = a3

u = a√3 ≐ 1,732a

Krychle

Kvádr:

P = 2(ab + bc + ca)      V = abc

Kvádr

Kvádr

Hranol kolmý:

Q = ov      P = 2S + Q

V = Sv

Hranol kolmý

Jehlan kolmý:

Q = 1 oh       V = 1 Sv
2 3

P = S + Q

Jehlan kolmý

Jehlan komolý pravidelný:

Q = 1 (o1 + o2)h       P = S1 + S2 + Q
2

Jehlan komolý pravidelný — objem

o1, o2 — obvody podstav

S1, S2 — obsahy podstav

Jehlan komolý pravidelný

Válec rotační:

Q = 2πrv

P = 2S + Q = 2πr(r + v)

V = πr2v

Válec rotační

Kužel rotační:

Kužel rotační — Q

V = 1 πr2v
3

P = S + Q = πr(r + s)

Kužel rotační — s

Kužel rotační

Kužel rotační komolý:

Q = πs(r1 + r2)

Kužel rotační komolý — V

Kužel rotační komolý — P

Kužel rotační komolý

Koule:

P = 4πr2      P = πd2

V = 4 πr3     V = 1 πd3
3 6

Koule