Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

DŮLEŽITÉ KYSELINY

Druh Jméno Vzorec Zbytek Odvozené soli
jednosytné dusičná HNO3 (NO3)- dusičnany
chlorovodíková HCl (Cl)- chloridy
fluorovodíková HF (F)- fluoridy
bromovodíková HBr (Br)- bromidy
jodovodíková HI (I)- jodidy
dvojsytné uhličitá H2CO3 (CO3)2- uhličitany
siřičitá H2SO3 (SO3)2- siřičitany
sírová H2SO4 (SO4)2- sírany
sulfan H2S (S)2- sulfidy
křemičitá H2SiO3 (SiO3)2- křemičitany
trojsytné fosforečná H3PO4 (PO4)3- fosforečnany
boritá H3BO3 (BO3)3- boritany