Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

NÁZVY A ZNAČKY NĚKTERÝCH FYZIKÁLNÍCH VELIČIN:

Ve fyzice jsou nejčastěji měřenými veličinami délka, hmotnost a čas.

Délka (l), dráha (s), plošný obsah (S), objem (V), uhel (𝜑), čas (t), doba kmitu - perioda (T), kmitočet - frekvence (f), vlnová délka (λ), rychlost (v), zrychlení (a), hmotnost (m), hustota (ρ), síla (F), tíha - váha (G), měrná tíha (γ), tlak (p), práce (A), energie (W), výkon (P), teplo (Q), teplota (t), elektrické napětí (U), elektrický proud (I), elektrický náboj (Q), elektrický odpor (R), měrný odpor (ρ), elektrická kapacita (C).