Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

AKUSTIKA

Zvuk vzniká kmitáním těles. Kmitající tělesa jsou zdroje zvuku. Pravidelným kmitáním vzniká hudební zvuk zvaný tón.

Zvuk se šíří pouze v hmotném prostředí (například ve vodě nebo ve vzduchu). V každém prostředí je jeho rychlost jiná. Ve vzduchu je jeho rychlost asi 340 m/s, ve vodě asi 1 450 m/s. Vzduchoprázdnem (vakuem) se zvuk nešíří.

Výška tónu závisí na kmitočtu, což je počet kmitů za sekundu. Jednotkou kmitočtu je 1Hz (hertz, čti herc). Čím je vyšší tón, tím je vyšší jeho kmitočet. Základní tón hudební akustiky — komorní a — má kmitočet 440 Hz. Lidské ucho vnímá zvuk o kmitočtu od 16 do 20 000 Hz (starší lidé mají horní hranici slyšitelnosti nižší).

Zvuky o vyšším než slyšitelném kmitočtu jsou ultrazvuky, o nižším infrazvuky. Zvuk se skládá z tónů o různých kmitočtech. Poměrné zastoupení tónů o různých kmitočtech (výškách) určuje barvu zvuku.

Intenzita zvuku (hlasitost) je dána amplitudou kmitů, tj. nejvyšší výchylkou kmitajících částí.

Ozvěna vzniká odrazem zvuku od překážky vzdálené alespoň 17 m.

Akustika

Akustika — délka vlny